Hur gick det då…

25 november, 2016

Två veckor kvar, sen går jag på föräldraledigt ett år.. Åter januari 2018!

Hösten 2016 har varit ganska lugn.. Jag har haft biologi 1 och kemi 1. Elevgrupperna har varit små..
Då jag varit gravid har jag varit sparsam med att ta på mig extra uppdrag. Jag har focuserat på lektioner och elever.

Jag har kört hårt på glasspinnarna, och va det funkar bra! Jag tycker dynamiken och engagemanget på lektionerna är bättre. Eleverna säger att de gillar det och att dom känner att dom lär sig mer!
Exit ticket på post it-lappar har också varit bra, jag har fått syn på vad som gått fram och vad vi behöver jobba mer med! Bra att ha i början av kurser då jag inte känner eleverna lika bra..
Jag har försökt att jobba med ”lär-loggarna” på vår internportal, detta funkar för elever som lämnar in men alla har inte gjort det.. utan jag har återgått till ”utvärdering” efter proven.. Där eleverna måste reflektera lite över min komentarer och deras egen insats samt gör en plan för nästa prov.

En annan förmån denna termin har gett mig är jag och en kollega har varit sammankallade till en workshopserie i Formativ undervisning.. Mycket häftigt!
Vi ska på tisdag ha träff fyra av fem. Vi har utgått från BFL (bedömning för lärande) och kusen på Karlstads universitet, William Dylan är en stor inspiration (http://urskola.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg)

Temana vi utgått från är:
1. Tydligt mål och syfte med lektioner och undervisning. Vet eleverna var ”målet” är?
2. Lärande klassrum, hur får vi syn på lärandet? Samla in information och använda den.. Typ glasspinnar, muggar, mini-Whiteboards..
3. Att ge feedback på ett bra och effektivt sätt
4. Hur för vi eleverna att aktivt jobba med feedbacken? Hur blir eleverna ägare av sitt eget lärande?
5. Dokumentation, säkert och förståeligt.. Från Formativt till Sumativt…
Att lärande gynnas av ett dynamiskt tankesätt har genomsyrat hela workshopserien.. Vad är Gritt? (http://teachtalk.se/grit-sisu-uthallighet-framgang/)

Då så 🙂

Ett hektiskt år..

1 juli, 2016

Min sista dag innan semester

Dags att sammanfatta året som gått och blicka framåt!
Hösten 2015 var laddat med planerade lektioner. I princip varje lektion innehöll någon form av elevaktiveraden. Bra övningar diskussiner och en härlig stämning. Jag kände mig nöjd! Jag jobbade 70% tiden räckte nästan till. Våren däremot har inte känts lika lyckad. Jag har inte haft samma elevaktiva lektioner, färre övningar och sämre förberedda föreläsningar. Man hinner det man hinner helt enkelt! Eleverna har däremot varit suveräna, bra frågor, bra diskussioner.

Vad tar jag med mig in i hösten 2016?
”Glasspinnar”, att demokratiskt låta alla elever delta i klassrumsdiskussioner, jag väljer vem som får ordet. Funkar bra även bland vuxna elever.
”Exit tickets”, ska bli effektivare genom att systematisera mina lektioner! Tydlig start och tydligt avslut på varje lektion! Alla lektoner ska ha ett tydligt syfte knytet till centralt innehåll eller förmåga som vi jobbar vidare med!
”Lär logg”, på vår internportal är jag säker på att jag kan få eleverna att reflektera över sitt eget lärande!
Jag har läst boken: Formativ bedömning i praktiken, och får en massa bra tips på hur jag kan jobba mer formativit i min undervisning. Bra exempel på frågor och övningar!

Jag har även läst en sammanställning av Hatties rapport Synligt Lärande. Många funderingar på hur jag kan effektivisera och prioritera i min undervisning. Det som jag tycker passar bäst in på Komvux är focus på elevernas attityd och engagemang i sitt eget lärande. Det är ett vinnande koncept. Att lägga lite tid på metakognition! Det vinner vi alla på!

Ett tipps till er tänkare där ute: Läs, ”Sapiens”.. Många funderingar på vårt syfte i detta liv och hur vi priorietera. Vad är lycka?
Med denna sista fråga, går jag på semester och njuter av dagen, familjen och en frisk kropp! Kan man ha det bättre?

Jag har även gått kursen Bedömning och betyg Gr, Gy, Vux på distans via Karlstad universitet. Detta har jag gjort på egenhand. Det optimala vore om alla kolegorna i mitt arbetslag hade gått den tillsamman med mig.

Jag har fått upp ögonen för många viktiga saker och verkligen fått chansen att reflektera över hur jag gör. Super bra och viktigt. Jag rekommenderar alla lärare att ta chansen och gå kursen!
Det jag vill uppmärksamma är detta:

Försåt eleverna vad och hur jag bedömer?
Planeringen är viktig, till att börja med måste jag veta när vi kommer i mål. Baklängesplanering och den rösa tråden är viktig!
En bra pdf är denna: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwebb2.svedala.se%2Fkvutis%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FForskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf&ei=seWLVd3pDMGPsgGc9Kq4Cg&usg=AFQjCNFICUw5fDVxg2XVmyECrggiiIwgkg&sig2=GCtIJy8pUybcZqlUwpnmKA

Matriser är inte bättre än sin användare. Elver måste lära känna matrisen och vilka förmågor som den representerar.

Dokumentationen måste försåt och nås. Hur gör vi på min skola?

Jag kommer inte att sätta ett betyg på enskillda uppgifter. Jag ger feedback i form av kommentarer på prov och inlämningar. Efter att eleven sett det kommer de få en bedömningsbeteckning för att få en fingervisning åt vilket håll det pekar.

Så är det ju det här med sambedömning. Som är superviktigt men svårt att få till så i höst kommer jag slå ett slag för kollegiehandledning och sambedömning! Hur ska vi få till det? Det får ni läsa om senare. 🙂
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3172

Jag ska under hösten försöka motivrea eleverna genom att prata om Dynamiskt och Statiskt tankesätt.
Elever på Komvux är kanske inte så studievana eller kommer kanske inte från studievana hemförhållanden. Där är det statiska tankesättet vanligt. Genom att jobba med ett dynamist tankesätt tar elvan mer ansvar för sitt handlande och kan då också ta ansvar för sina studier.
En bra blogg:
http://www.jlsu.se/dynamiskt-tankesatt/

En bra artikel:
http://www.motivation.se/motivera/ledarskap/fragan-som-kan-avgora-din-framtid

Bedömning

25 juni, 2015

Jag har under terminen läst Bedömning som utvecklar, superbra! http://shop.lararforlaget.se/67-bedomning-som-utvecklar-9789198176278.html
Här är mina minnes anteckningar till boken:

John Hattie
http://www.lararnasnyheter.se/personer/john-hattie

Formativ Bedömning
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwizpv7R24nGAhVMlCwKHZEUBUg&url=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fpolopoly_fs%2F1.178256!%2FMenu%2Farticle%2Fattachment%2F5b.NT-inspiration.pdf&ei=Z5V6VfPWMsyosgGRqZTABA&usg=AFQjCNELAgV7p6T5UDTYoeZ0MnaDvzFs4A&sig2=2NBO6r7gxZIRgbANVz9zBA

Validitet och Reliabilitet
http://www.skoloverstyrelsen.se/?p=924

Matematiks inside the Black Box, Black
http://www.pedagogstockholm.se/matematik/black-box/

Evidensbaserat lärande
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/evidensbaserad-praktik-pa-agendan-1.175589

Statiskt och Dynamiskt tankesätt
http://www.motivation.se/motivera/ledarskap/fragan-som-kan-avgora-din-framtid

Kollegialt lärande enigt TLC?
http://www.specmaja.se/#post30
Sigtunaboxen – Bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT), språkutvecklande arbetsätt (SUA).
• ”Exit Ticket”
• ”Skedar med namn”

De kapittel jag tycket var mest intressanta är:
Sid 67. Möjligeter och begränsningar
Sid 149 Sigtuna satsar på språkutv3eckling

”Hur ska vi få eleverna att lyckas om vi ber dem att analysera och de inte vet vad det är?”

Språkutveckling

25 juni, 2015

Jag har läst Se språket i ämnet. Det är verkligen en läsvärd bok!
Read the rest of this entry »

Basår på Komvux

25 juni, 2015

Då var det ett år sen jag hade tid till reflektion senast… 
Nä då så illa är de inte, men det har varit fullt upp.

Jag har under året fått vara med om att planera och organisera hur ett BASÅR på Komvux i Eskilstuna ska se ut. Jag ska undervisa samma gäng elever i kemi 1 och biologi 1 under hösten, för att i vår ta itu med 2 kurserna.
Det ska verklige bli super spännande och vilka möjlighetar att jobba med progressionen!
Jag har ju inte undervisat i biologi på fyra år så det ska faktiskt bli en utmaning.

Hittade lite antekningar från en inspirerande föreläsning av Jesper Ersgård. Bra att tänka på inför skolstarten.

* Är glaset fullt är det full!
* Läraren har en avgörande betydelse för elevers lärande. Vad vi väljer att göra på lektionerna är viktigt!
* Målstyrda undervisningen går lättare med formativ bedömning = formativ undervisning
* Vi jobbar tillsamman för att nå målen

Med den ekonomiska krisen 1994 samt de nya kursplanerna ger lärare lägre status samt större arbetsbörda…

Igår var jag och mina kollegor till Stockholm och lyssnade på en gammal kollega, Olof Procopé. Han pratade bl.a. om formativa aktiviteter på lektioner och hur man kan jobba med matriser som är uppgiftsspecifika.

Mycket av det han pratade om känner jag igen sedan tidigare. Men hur ska detta kunna användas konkret på Komvux? Vi har 20 veckor på oss att jobba igenom kursens centrala innehåll.
Jag har en förhoppning att kunna göra mina klassrumsaktiviteter lite mer formativa. Jag jobbar ju redan nu med läxförhör. Jag tänker som jag skrev i tidigare inlägg göra dem mer formativa.
Jag ska finslipa mina begreppsordlistor och göra dem till mer av en variant av checklistor, dessa får eleverna innan vi har diagnostiska testet och kan sedan jobba vidare med listorna när de får tillbaka diagnoserna.

Jag har en plan att göra korta övningar där eleverna jobbar med begrepp, i de tre ämnesområdena, Kemiska bindning, Stökiometri och Redox.
• Kan du förklara detta begrepp?
• Förstår du begreppet men kan inte förklara?
• Jag vill att någon förklara det för mig.
• Förstår jag det nu?

Jag ska också försöka göra min planering i en bild, ett flödesschema. Tor det kan vara ett bra alternativ för de mer visuella eleverna. För att göra undervisningen tydlig. Förhoppningsvis kan detta få eleverna att ta större ansvar för sitt eget lärande. Det ger också eleverna en översikt över när och hur jag kommer att bedöma dem.

Olof har jobbat fram en massa bra material för Liber, ska bli spännande att ta del av det!

Jag kan tycka att skolverket borde ta lite större ansvar för att lägga ut matriser och beskriva lite mer hur vi kan jobba för att dokumentera elevernas progression. Hur kan man göra föra att jobba med alla förmågor i hela kursens centrala innehåll och hur dokumenteras det? Det ser olika ut i landet och det bör det inte!
Snart bara en vecka kvar till semester, nu ska här jobbas med struktur, lektionsaktiviteter och flödesscheman..

I nästa inlägg… Kanske ska jag ha någon form av förkunskapstest första lektionen? Vad är viktigt att kunna inför att läsa kemi 1? Har mina elever slutbetyg i NO från grundskolan?

Snart semester

10 juni, 2014

Oj va tiden går!

Nu håller jag på att utvärdera terminen. Jag har haft fullt upp och känner mig lite sliten. Har inte hunnit med allt som jag hade hoppats på.

Men jag har använt det bra material som jag har jobbat fram. Nu ska de revideras och göras ännu bättre. Jag ska jobba med labbhandledningar och göra dem ännu tydligare.

Jag kommer att göra det obligatoriskt att alla elever lämnar in en hypotes innan labben där de har tänkt till. Jag vill att det utvärderar säkerhet, gör ett flödesschema och presenterar en hypotes. Kanske inte på alla labbar men hälften.

Jag kommer efter varje labb be eleverna göra en självutvärdering. En checklista där eleverna får en chans att reflektera över vad de lärt sig och vad de måste jobba vidare med. Kan de viktigt begreppen? Är labbens syfte uppnått? Har eleven med sig all dokumentation de behöver?
Detta går smidigar att göra i ItsL. Kanske självutvärderingen ska var i blanketform?

Jag kommer att jobba med tre diagnoser på ”E-nivå” istället för tre prov.
Diagnos 1 (Vad är kemi? Kemiskabindningar)
Diagnos 2 (Stökiometri och Syra & Bas)
Diagnos 3 (Energi och Redox)
Inför varje diagnos tänker jag ta en liten stund av en lektion och göra ett ”läxförhör” med en ”öppen fråga” där jag ger eleverna en ”rättnings-mall” och tillsamman med elvorna reflektera över vad som skiljer de olika, stegen i betygsskalan. På diagnosen kommer det vara E-frågor, och ca tre stjärnfrågor. Där får eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera, kommunicera, lösa problem och redovisa sina resonemang.

Det bra jag tar med mig från denna termin, tre labbraporter. Där jag bedömer den sista, är eleven inte nöjd skriver de en fjärde.
Det jag vill förbättra, jag vill ha en IUP som eleverna fyller i, i början av kursen. Jag vill i samma dokument dokumentera utvecklingssamtalet, detta går att fixa i vår portal It´s L.

Min inspiration har jag fått av Malin Nilsson efter hennes tillägg i Gleerups lärarhandledning, TACK!